سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیومرث عباسی خزائی – دانشجوی دکتری مهندسی انرژی، تهران – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ا
علی اصغر حمیدی – دانشیار – دکتری مهندسی شیمی، تهران – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ا
مسعود رحیمی – دانشیار – دکتری مهندسی شیمی، تهران – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ا

چکیده:

در این مقاله، ابتدا فرآیند مدرن و جذاب " احتراق تحت هوای بسیار داغ و رقیق " و مبانی علمی حاکم بر آن در کوره های صنعتی، تشریح می گردد . سپس تحلیل و مقایسه پاره ای از نتائج حاصل از مدلسازی و شبیه سازی یک کوره صنعتی که با استفاده از یک برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان فرترن صورت پذیرفته، تحت شرائط احتراق مذکور و یک احتراق معمولی مورد بررسی قرار می گیرد . نتائج حاصله از شبیه سازی حاکی از ارتقاء یکنواختی پروفایل درجه حرارت، حذف نقاط اوج درجه حرارت و بالتبع آن کاهش انتشار آلاینده NOX ، همچنین افزایش قابل توجه حجم شعله و بالتبع آن افزایش حجم و یکنواختی فلاکس حرارتی و در نتیجه افزایش راندمان کوره یا به عبارتی دیگر صرفه جوئی قابل توجه در مصرف سوخت که همانا کاهش انتشار آلاینده CO2 بوده ، تحت احتراق با هوای داغ و رقیق نسبت به یک احتراق معمولی می باشد . ضمناً کاهش یا عدم وجود آلاینده های اسیدی و گرد و غبار که از جمله عوامل حمله به لوله های بویلرها بوده، سهولت تولید بخار با فشار و دمای بالا را در بویلرها ممکن می سازد . .نهایتاً اینکه تحت شرائط طراحی یک کوره جدید یا اصلاح کوره موجود، نتائج مذکور می تواند منجر به حذف بخش انتقال حرارت جابجائی و بالتبع آن کاهش اندازه کوره گردد .