سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرزانه السادات دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
سید امیر منصوری – استادیار گروه معماری منظر دانشگاه تهران

چکیده:
شناخت کوهریگ شهرستان مهریز از جهات مختلف کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، ذهنیات وابسته به آن و دیدها و وابستگی های مردم به این مکان همراه با نظریات مردم و متخصصین می تواند طرحی موفق را به منصه ظهور برساند با این رویکرد تحقیقی میدانی در این مکان طبیعی صورت گرفت که نتایج آن شناسایی نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها و تهدیدهای مکان به کمک مردم در حیطه منظر و طراحی است تا در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت هر چه بهتر محیط لحاظ و موثر واقع شوند . این مقاله سعی دارد تا بیشترین انگیزه حضور مخاطبین و نقاط مثبت و منفی و فرصت ها و تهدیدهای مکان را از نظر مردم و متخصصین بررسی و شناسایی نماید تا با بهره گیری از آن بتواند کیفیت محیط را ارتقا بخشد و یک منظر پایدار را طراحی نماید.