سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عظیم محمودی – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان
محمد خان زاده – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان
رضا فرهی مقدم – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان

چکیده:

در این مقاله ، عدم حساسیت به قطبش نور ورودی برای کوپلرMMI فوق کوتاه مورد مطالعه قرار گرفته است. این طراحی جدید از کوپلر MMI اساسا در مقایسه با ساختارهای تداخل چند مدی رایج دارای هندسه ی کوتاه تری است، مدل بندی کوپلر MMI فوق کوتاه با استفاده از تئوری مدهای گاوسی ناحیه ی چند مدی به صورت جدیدی ارائه شده است . عدم حساسیت به قطبش برای کوپلر پیشنهادی با ساختارهای موجبری از نوع ساده و ریب با انتخاب مناسب پارامترهای موجبری ، مانند پهنا و طول کوپلر، و نیز تعیین ساختارهای ضریب شکستنی مناست حاصل شده است.