سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مهترانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیدصابر حسینی شیراز – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمدباقر تیموری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
وحید اسلامی منش – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

کوپلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن با استفاده از یک کاتالیست فتالاتی نسل چهارم زیگلر ناتا، بصورت اسلاری در هگزان نرمال در راکتور بوچی مطالعه شد . تاثیر نسبتهای مولی مختلف[Si]/[Al] ،[Al]/[Ti] و مقادیر متفاوت هیدروژن برروی محصول دهی کاتالیست و درصد وزنی اتیلن در محصول مورد بررسی قرارگرفت. در این آزمایشها از تری ایزوبوتیل آلومینیوم(TiBa) بجای تری اتیل آلومینیوم(TEA) بعنوان کمک کاتالیست استفاده شد . زیرا معلوم شد که TiBa محصول آمورف تری تولید می کند . فعالیت کاتالیست در نسبت مولی ۴۸۰= [TiBa]/[Ti] دارای مقدار بیشینه و درصد اتیلن در این نسبت دارای کمترین درصد وزنی بود . از سیکلو هگزیل متیل دی متوکسی سیلان بعنوان دانر خارجی استفاده شد . در نسبت ۰,۰۵= [Si]/[TiBa] محصول ازخود خاصیت الاستومری بهتر ی نشان داد . در این نسبت، دانر خارجی محصول دهی کاتالیست را کم و در مقادیر بالاتر محصول دهی را بهبود می بخشید . هیدروژن در مقادیر کم باعث افزایش محصول دهی کاتالیست و کاهش درصد وزنی اتیلن و در مقادیر بالا باعث کاهش محصول دهی و افزایش درصد وزنی اتیلن گردید . هیدروژن بعنوان یک عامل انتقال زنجیر قوی باعث کاهش جرم مولکولی پلیمر گردید.