سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا شقاقی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این پروژه، کوپلیمر شدن پیوندی همزمان مالئیک انیدرید ) ) MA و استایرن ) ) St بر ترپلیمر اکریلونیترئیل -بوتادین – استایرن ) ABS) به روش محلول درحلال تولوئن با استفاده ازبنزوئیل پراکسید بعنوان شروع کننده انجام شد . کوپلیمر استایرن – مالئیک انیدرید که بعنوان محصول جانبی تولید می شود، جدا شد وبوسیله دستگاههای FT-IR و GPC شناسائی شد . محصول اصلی استایرن – مالئیک انیدرید پیوند خورده بر ABS ، خصوصیاتی نظیرمقاومت در برابر گرماو سفتی کوپلیمر استایرن – مالئیک انیدرید را همراه با چقرمگی و فرآیند پذیری آسان رزین ABS را دارا می باشد . آنالیزهای حرارتیDsc ،TGA، DMA ) محصولات موردمطالعه قرارگرفتند . ویسکوزیته ظاهری محصولات نزدیک به ABS خالص در ۲۰۰ درجه سانتیگراد میباشد. دمای شیشه ای شدن با افزایش میزان MA موجود در محصولات افزایش می یابد.