مقاله کيست ادنتوژنيک کلسيفيه همراه با ادنتوماي کمپلکس – يک مورد نادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۵۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: کيست ادنتوژنيک کلسيفيه همراه با ادنتوماي کمپلکس – يک مورد نادر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيست ادنتوژنيک کلسيفيه
مقاله ادنتوما
مقاله کيست گورلين
مقاله تومورادنتوژنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کيست ادنتوژنيک کلسيفيه (گورلين) ،ضايعه ادنتوژنيک ناشايعي است که در طبقه بندي جديد تحت عنوان تومور ادنتوژنيک کلسيفيه سيستيک نامگذاري شد. از آنجا که همراهي آن با ادنتوما ناشايع بوده و اطلاعات كمي در مورد ضايعات ترکيبي وجود دارد، بنابراين يک مورد همراهي کيست ادنتوژنيک کلسيفيه با ادنتوماي کمپلکس گزارش شد.
گزارش مورد: بيمار آقاي ۳۹ ساله اي بود كه با شکايت از تورم اندك و بدون درد در ناحيه خلفي سمت چپ فك پايين مراجعه کرد. در بررسي راديوگرافي، ضايعه راديولوسنت با نواحي راديواپک ديده شد. در نماي پاتولوژي اپي تليوم کيست ادنتوژنيک با سلول هاي گوست و ساختار مينا، عاج، سيمان، پالپ مشاهده شد. درمان با انوکلئيشن انجام شد. در پيگيري بيمار در ۱۸ ماه عودي ديده نشد.
نتيجه گيري: اگر چه همراهي کيست گورلين با ادنتوما از نظر نماي باليني و راديوگرافي پاتوگنومونيک نيست اما در انواع ضايعات ترکيبي کيست گورلين با ادنتوما، اختلاف عمده از نظر ويژگي هاي باليني و پاتوژنز مشاهده مي شود که ممکن است مرتبط با سن درگيري باشد.