مقاله کيفيت خوانش رمان هاي عاشقانه عامه پسند توسط زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: کيفيت خوانش رمان هاي عاشقانه عامه پسند توسط زنان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خوانش
مقاله رمان عاشقانه
مقاله مخاطب شناسي
مقاله زنان
مقاله رمان عامه پسند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي يگانه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارحامي آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر بر کيفيت خوانش رمان هاي عاشقانه عامه پسند توسط زنان تمرکز دارد. رمان هاي عاشقانه عامه پسند، امروزه پرفروش ترين بخش ادبيات داستاني در ايران هستند و نويسندگان، مخاطبان و موضوعات آنان اکثرا زنانه است. ادبيات رايج در جامعه شناسي ادبيات، به اين ژانر ادبي توجهي نداشته و بر آن برچسب تخديري و آگاهي کاذب زده است. اما گستردگي اين نوع از رمان و تاثيرات عمده اي که بر مخاطبان زن مي گذارد، ايجاب مي کند که به آن توجه شود. در اين مقاله، که با توجه به تحقيق جنيس ردوي در انگلستان بر روي خوانندگان زن رمان هاي عاشقانه صورت گرفته است، نحوه آشنايي خوانندگان زن با اين رمان ها و چگونگي امر خوانش در بين آن ها مورد بررسي قرار گرفته و تلاش شده است تا کيفيت خوانش بر اساس نحوه اشتغال و سن خوانندگان دسته بندي شود. جامعه نمونه پژوهش، خريداران رمان هاي عاشقانه در شهر کتاب بوده و روش جمع آوري داده ها مصاحبه است.