مقاله کيفيت زندگي و عملکرد فيزيکي بيماران پس از عمل جراحي تعويض مفصل هيپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۷۳۳ تا ۷۴۱ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي و عملکرد فيزيکي بيماران پس از عمل جراحي تعويض مفصل هيپ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعويض مفصل
مقاله هيپ
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مطيفي فرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي نتايج عمل جراحي بيشتر به سمت ارزيابي از وضعيت خود تغيير جهت يافته است. پيامد سلامت بايد با ابزارهاي معتبر و هنجار شده اندازه گيري شود. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير عمل جراحي تعويض مفصل هيپ(THA)  بر روي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به استئوآرتريت مفصل هيپ در جامعه ما بود.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، يافته هاي ۲۲۰ نفر بيمار که به علت استئوآرتريت مفصل هيپ طي ۱۰ سال از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ در بيمارستان هاي بقيه اله (ع) تهران و كاشاني اصفهان تحت عمل جراحي تعويض مفصل هيپ قرار گرفته بودند با گروه شاهد، شامل ۲۲۰ نفر بيمار مراجعه كننده به كلينيك هاي ارتوپدي با سن مشابه که هنوز تحت عمل جراحي قرار نگرفته بودند، مقايسه گرديد. ابزارهاي انداره گيري عبارت از فرم كوتاه وضعيت سلامت عمومي SF-36، پرسش نامه مشخصات اختصاصي بيماري (WOMAC) و پرسش نامه ناتواني ترجيحي بيماري آرتريت بود.
يافته ها: ميانگين مجموع نمرات SF-36 و WOMAC به ترتيب در گروه شاهد بر ابر با ۵۳٫۰۷±۱۸٫۴۳ و ۶۳٫۰۲±۱۷٫۴۲ و در گروه جراحي برابر با ۸۱٫۳±۱۶٫۳۱ و ۴۲٫۵۳±۱۸٫۷۳ بود. بهبودي در همه ابعاد ديده شد. اين دو پارامتر ۲۳٫۳ درصد بهبودي از نظر وضعيت كلي سلامت (SF-36) و ۱۸٫۱ درصد از نظر مشخصات اختصاصي بيماري (WOMAC) در گروه جراحي نشان داد (p<0.001). اين افزايش بهبودي در تمامي ابعاد شامل بعد عملکرد جسمي، محدوديت جسمي، درد جسمي، سلامت عمومي، نشاط، عملکرد اجتماعي، مشکلات روحي و سلامت روان مشاهده شد .
نتيجه گيري: عمل جراحي تعويض مفصل هيپ سلامت عمومي، عملکرد اجتماعي و عملکرد فيزيکي بيماران را بهبود بخشيده، باعث کاهش ميزان درد و محدوديت فيزيکي بيماران مي گردد.