مقاله کيفيت سود، اطلاعات حسابداري و مخارج سرمايه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: کيفيت سود، اطلاعات حسابداري و مخارج سرمايه اي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت سود
مقاله اطلاعات حسابداري
مقاله مخارج سرمايه اي
مقاله اقلام تعهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، به بررسي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري هاي مديران مي پردازد معيار در نظر گرفته شده براي كيفيت اطلاعات حسابداري، كيفيت سود است. به اين منظور، تاثير كيفيت سود مطرح شده توسط ديچو و دايچو (Dechow and Dichev, 2002) بر حساسيت مخارج سرمايه اي نسبت به سود سال جاري و بخش تعهدي آن، پس از كنترل جريان هاي نقدي عملياتي آتي و كيوي توبين مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان داد كه با افزايش كيفيت سود، حساسيت مخارج سرمايه اي آتي به سود حسابداري جاري افزايش مي يابد و افزايش اين حساسيت به بخش تعهدي سود بيشتر از بخش نقدي است.