مقاله کيمياي اخلاق در غزالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: کيمياي اخلاق در غزالي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غزالي
مقاله کيمياي سعادت
مقاله احيا العلوم
مقاله تهذيب اخلاق
مقاله شرع
مقاله عقل
مقاله تربيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعواني شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترين موضوع در دو اثر اصلي برجاي مانده از امام محمد غزالي يعني کيمياي سعادت و احيا علوم الدين، اخلاق است. او در آن دسته از مباحث اخلاقي که بين شرع و عقل اختلاف است، جانب شرع را مي گيرد و در عين حال محاسن اخلاقي و تهذيب اخلاق را امري اکتسابي و تربيتي مي داند و معتقد به دگرگوني اخلاق است. مقاله در صدد تبيين اين موضوعات است که اولا از نظر غزالي جايگاه اخلاق در تقسيم بندي علوم کجاست؟ و ثانيا چگونه در تفکر او، اصول اخلاقي و شرعي کاملا منطبق اند و در عين حال تهذيب اخلاق بر پايه عرفان، رکن اصلي کمال اخلاقي است؟