سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی معدنی
زهرا علاجی – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی معدنی

چکیده:

با استفاده از زئولیت های میکروپروس بعنوان میزبان نانوذرات اکسید روی در حفرات زئولیت به روش تلقیح نمک استیل استونات روی در حلال الکلی انجام شد. ساختار کریستالی ZnO/HZSM-5 در مقادیر مختلف اکسید روی بوسیله پراش اشعه X بررسی شد. خواص نوری این کلاسترها توسط اسپکتروسکوپی UV-Vis جامد انعکاسی و خاصیت لومینسانس اکسید روی توسط فلوریمتر مطالعه شد. نانو ذرات اکسید روی کپسوله شده آستانه جذبی در nm265 نشان می دهند. لومینسانس بنفش مؤید وجود اثر اندازه کوانتومی در کلاسترهای درون منافذ است.