سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول معصومی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

چکیده:

دراین مقاله ابتدا به مفهوم مالکیت معنوی و کپی رابت پرداخته شده و سپس به انواع حقوق کپی رایت و قوانین موجود دراین زمینه درایران و بین الملل اشاره شده در اداخه جالشهای کپی رایت در آموزش از راه دور و قانون TEACH مورد بحث قرار گرفته است. و در آخر به موضوع استفاده منصفانه پرداخته شده است.