سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی عالیقدری – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
صادق حضرتی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سید احمد مختاری – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

آبهای سطحی همیشه در معرض تغییرات محیطی و آلودگی هستند.سد اردبیل جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه و شرب شهر اردبیل احداث شده است. این مطالعه به منظور تعیین کیفیت آب سرشاخه های اصلی تأمین کننده آب سد اردبیل در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. شناسایی سرشاخه های اصلی و منابع آلاینده حوزه آبریز بالادست سد اردبیل، تعیین ایستگاههای نمونه برداری(چهار ایستگاه )، نمونه برداری و آنالیز کیفی آب مطابق با روشهای استاندارد روش کار مطالعه بود. نمونه های آب دارای طعم، بو و رنگ در بعضی از ایستگاهها بود. غلظت پارامترهای شیمیایی در نمونه ها با استاندارهای WHO مطابقت داشت.محدوده COD و BOD5 در نمونه ها به ترتیب ۱۰-۵ و ۲۱-۹ میلی گرم در لیتر بود. میزان کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در ایستگاهها به ترتیب در محدوده ۷۰۲ -۳۱۲و ۴-۲ در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه بود. مقادیر متفاوتی از جلبک، روتیفر، کراستاسین، حشرات و لارو آنها در نمونه ها مشاهده شد.برنامه ریزی جهت کنترل منابع آلودگی آب سد اردبیل، نمونه برداری مستمر از سرشاخه های اصلی، کنترل کیفی آب پشت سد و تصفیه خانه آب اردبیل در جهت تأمین آب سالم برای مقاضد مختلف مهم می باشد.