سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید حسینی –
قدرت الله منصوری –
محمدتقی صفایی –

چکیده:

سابقه و هدف: غذا یکی از عوامل اصلی حیات محسوب شده و بدون آن ادامه زندگی بیش از چند روز مقدور نیست. غذا موقعی می تواند دارای اثرات مفید برای بدن باشد که به صورت یک غذای امل، سالم و عاری از آلودگی مصرف شود، در غیر اینصورت نه تنها سبب ترمیم بدن نشده و انرژی تولید نمی کند، بلکه برعکس باعث تحلیل قوای جسمانی شده و سر چشمه ایجاد بیماریهای گوناگون در انسان می شود. مواد غذایی مصرفیکه در آنها رعایت اصول و موازین بهداشتی در مراحل مختلف تهیه، تولید و نگهداری نشده باشد، در اثر آلوده شدن به میکروبها و یا مواد سمی به صورت یک ماده فاسد و زیان بخش در خواهد امد، خوردن چنین غذایی که همراه آن مقدار بسیار زیادی میکروب و یا سمومی که از این میکروبها ترشح شده است، سبب ایجاد انواع بیماریها و مسمومیت ها در انسان می شود. روش تحقیق: به منظور کنترل کیفیت باکتریولوژیکی بستنی و آبمیوه عرضه شده در سطح شهر آباده این پژوهش توصیفی- مقطعی در فصل تابستان انجام شد، به همین منظور از محصولات ۳۵ باب بستنی و آبمیوه فروشی شهر آباده نمونه برداری و در مجموع تعداد ۱۳۵ نمونه بستنی سنتی و پاستوریزه و ۱۰۴ نمونه آبمیوه سنتی و پاستوریزه از نظر وجود کلیفرم و اشریشیاکلی با استفاده از روش های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تحقیق: نتایج نشان داد که ۶۷ دصد نمونه های بستنی سنتی، ۲۶ درصد نمونه های بستنی پاستوریزه و ۸۴ درصد نمونه های آبمیوه سنتی دارای کلیفرم بیش از حد استاندارد و غیر قابل مصرف است. همچنین ۶۲ درصد از نمونه های بستنی سنتی و ۶۰ درصد نمونه های آبمیوه سنتی آلودگی به اشریشیاکلی را نشان دادند. این در حالی است که تعداد اشریشیاکلی کلیه نمونه های بستنی و آبمیوه پاستوریزه مطابق استاندارد است. استنتاج: مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد بستنی و آبمیوه های سنتی نسبت به نوع استوریزه آن دارای آلودگی بیشتر است که می تواند ناشی از عدم رعایت اصول و موازین بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی و بهسازی محیط اینگونه اماکن باشد.