سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروزه رامش خواه – شرکت برق منطقه ای تهارن-گروه مطالعات مهندسی توزیع تهران

چکیده:

پس از خصوصی سازی، تعهدات و مسئولیتهای شرکت های ایجاد شده و مشترکین شان در رابطه با موضع کیفیت توان هنوز بدرستی تعریف نشده است. اگرجه ساختار فعلی صنعت برق کشورمان با ساختار رقابتی کامل فاصله دارد، اما در وضعیت کنونی نیز تعریف نیازمندیهای کیفیت توان در فصل مشترک شرکتهای انتقال و توزیع، شرکتهای توزیع و مشترکین (با نماینده مشترکین یعنی آژانسهای خدمات مشترکین) ضرورتی اجتناب ناپذیر است، بعلاوه فقدان روشی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع از نقطه نظر تحویل انرژی با کیفیت معین و تعریف شده، احساس می شود. در این مقاله پس از بررسی ساختار رقابتی کامل در صنعت برق، نیازمندیها و تعهدات قراردادی در فصل مشترک ها مطرح و هعمچنین شاخصهای کیفیت توان جهت ارزیابی عملکرد شرکتها بیان می شوند. نهایتا پیشنهادات در مورد عقد قراردادها و نحوه ارزیابی در صنعت برق کشورملن مطرح گردیده است.