سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا دهقانی –

چکیده:

در کشورهای مختلف اپیدمیولوژی ترما دارای تفاوتهای فاحشی است در کشورهای اروپایی و امریکایی مصدومیت ترمایی ناشی از سلاحهای گرم درصد بالایی از کل مصدومین را تشکیل میدهنددر کشور ما بیشترین علت صدمات ناشی از وسایل نقلیه میباشد. بیشترین گروه سنی مصدومین در اروپا و امریکا ۴۴-۱۵ ساله ها می باشد درحالیکه درایران بین ۴۱-۱۷ ساله ها بیشترین آمار را نشان میدهد. مرگ ناشی از صدمات قابل پیشگیری است اگر در خدمت اورژانس تحولاتی بوجود آید عمده ترین نکاتی که باید در چشم انداز آینده نزدیک به آن توجه کرد عبارت است از:
۱- تشکیل کمیته های آموزشی ATLS, BTLS
2- استفاد ه از روش OSCE در اموزش و فراگیر جهت انجام مراقبتهای با کیفیت بالا
۳- ملزم کردن پرسنل به گذراندن دوره های خدمات اورژانس
۴- بکارگیری روش HEICS توسط مدیران و برنامه ریزان خدمات اورژانس
۵- توجه به مسئله مدیریت زمان در درمان مصدومین
۶- تخصیص پرونده ویژه جهت مصدومین با مراقبتهای طولانی مدت مثل مصدومین نخاعی
۷- آموزش عمومی کوتاه مدت از طریق رسانه ها