سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد جبل عاملی فروشانی –
علی پورقاسمی –

چکیده:

بسیاری از اوقات با شندین نام کیفیت، ذهن تنها به کیفیت یک محصول با یک سری خدمات مشخص و معین معطوف گشته و مفاهیم مربوطه اکثرا به شکل پدیده ای فیزیکی و عینی نمایان می گردند. یا به عنوان مثال فعالیت های بخشهای کنترل کیفی سازمان بعنوان عملکرد کیفی در ذهن متبادر می شوند. بواقع کیفیت دارای مفهوم وسیع تر و کاربرهای گسترده تری در واحدهای مختلف دارند. واحدهای تحقیق و توسعه یکی از واحدهای بسیار مهم در سازمان هستند. لذا توجه به کیفیت خروجی این واحدها حائز اهمیت زیادی می باشد. نظر به اینکه فرایند توسعه عمدتا از طریق تفکرات و مطالعات پیوسته صورت گرفته و نتایج این فرایندها اغلب به شکل ایده ها طرح هایی نوین متجلی می گردد تعاریف متفاوت و تکنیک های کاربردی متنوع در سیستم کیفیت واحد تحقیق و توسعه اعمال می شوند.
این مقاله با هدف بررسی کیفیت در سازمانهای تحقیقاتی و توضیح تکنیک های بکار رفته در این سازمانها نگاشته شده است.