سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا رهنورد – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف : بررسی کیفیت زندگی و عوامل خطر مربوط به آن در بازماندگان با اختلالات روانی مختلف، ۲۱ ماه پس از زلزله روش : افراد آموزش دیده از، مطالعه کوتاه مدت پیامدهای پزشکی ۳۶ ، برای این بررسی استفاده کردند . محققـا ن، ۴۶۱ نفـر را در نظر گرفتند که از این افراد ۲۰۹ نفر مرد و ۲۵۲ نفر زن بودند که همگی بالای ۱۶ سال داشتند و به یک میـزان در معـرض زلزله بودند . روانشناسان اطلاعات خود را از طریق پرسشنامه های روانشناسی بین المللی جمع آوری کردند . نتایج : شیوع اختلالات روانی از ۳/۳ درصد به ۱۸ درصد بعد از زلزله افزایش یافته بود . اختلالات روانی شـامل : اسـترس بعـد از سانحه، دوره های افسردگی شدید و سایر بیماریهای روانی بودند و گروهی دیگر با سلامت جسمانی از نظر روحی دچار اخـتلال شده بود و این اختلالات در افراد میانسال و زنان و یا افرادی که ب عد از زلزله از نظر مالی دچار مشکل شده بودند و یـا موقعیـت اجتماعی خود را از دست داده بودند، بیشتر دیده شد و این امر باعث بدتر شدن زندگی آنها شده بود . نتیجه گیری : درصد زیادی از بازماندگان پس از زمین لرزه، به اختلالات روانی مبتلا می شدند و عوامـل خطـر زایـی کـه ر وی زندگی این افراد تاثیر می گذاشت شامل : سن، جنس ( بخصوص در خانم ها ) ، از دسـت دادن موقعیـت اقتـصادی و اجتمـاعی و آسیب های روانی بودند .