سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حیدر زارعی – عضو هیت علمی گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگ
عاطفه اژدری –

چکیده:

در مطالعات منابع آب، به همان اندازه که کمیت مهم میباشد، کیفیت نیز حائز اهمیت است. گسترش سازند گچساران و رسوبات حاوی نمکهای انحلال پذیر این سازند در حوضه آبریز سد ابوالفارس عامل مهمی در تغییر کیفیت منابع آب میباشد. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت منابع آب و تاثیر سازند گچساران بر آن در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٤ از منابع آب سطحی و زیرزمینی نمونهبرداری صورت گرفت. نتایج نشان میدهد که علیرغم وجود چندین چشمه کارستی با دبی بالا و کیفیت عالی در سرشاخههای رودخانه ابوالفارس، آب این رودخانه از نظر شرب مناسب نبوده و ساکنین با مشکل آب شرب مواجه هستند.