سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افسانه باقری – کارشناس مسئول بهره وری،وزارت آموزش و پرورش

چکیده:

طی چ ند دهه اخیر افزایش توان رقابت پذیری و سوددهی از طریق بهبود بهره وری به مهمترین چالش
سازمانها،شرکتهای کوچک و حتی بنگاههای اقتصادی بسیار عظیم تبدیل شده است .استفاده بهینه از تمامی منابع
و تحقق اثربخش اهداف به تنهایی نتوانست توان رقابتی سازمانها و شرکتهای بزرگ و کوچک را در فضای کسب
و کار به شدت پیچیده،متغیر،و نامطمئن امروزی افزایش دهد . از سوی دیگر راهکارهای گوناگونی که تا کنون برای
بهبود بهره وری ارایه شده اند،بهبود بهره وری پایدار را تضمین نمی کنند،بطوریکه در یک مقطع کوتاه بهره وری
افزایش می یابد اما پس از آن دچار رکود می گردد. از این روی سازمانها و شرکتها به فکر بهبود بهره وری پایدار
و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و توجه ویژه به نیازها ، تمایلات و خواستهای
مشتریان افتادند.
امروزه بیشتر صاحبنظران بر این مهم تاکید دارند که ارتقای کیفی ت محصولات،خدمات و همچنین تمامی
فرایندهای تولید و ارایه محصول/خدمت راهکاری بسیار مطمئن برای بهبود بهره وری پایدار است.
هدف این مقاله آنست که از طریق بازنگری ادبیات بهره وری طی دهه های گذشته به تعریف بهره وری،اصطلاحات
مرتبط با آن و تبیین چگونگی ارتباط بهره و ری و کیفیت بپردازد و در نهایت موثرترین شیوه برای رقابتی
باقی ماندن سازمانها و شرکتها را ارتقای همزمان کیفیت و بهره وری و بهره گیری از هم افزایی حاصل از آن
معرفی می کند.