سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی شعبانی – لیسانس بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی، رئیس مرکز بهداشت کار شرکت

چکیده:

امروزه رعایت کیفیت در تولید و ارائهخدمات از چنان اهمیتی بالائی برخوردار است که مفاهیمی چون تحقیقات و توسعه بهره وری و کارائی صادرات و جهانی شد و .. آن را درخود نهفته دارند.
در حقیقت، کیفیت مجموعه از ویژگی هائی ست، که موجب می شود محصول یاخدمات در تامین نیازهای مشتری موفق باشد. از این رو آگاهی از الزامات مشتری و توقع او از محصول یا خدمات ارائه شده ضرورت دارد، چرا که توقعات مشتری می تواندنیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید.
انتظارات فزاینده کارکنان سازمان ها برای دسیابی به یک محیط کاری بهداشتی و ایمنی و متعاقب آن آگاهی بیشتر کارفرمایان در زمینه مسائل ایمنی و از طرفی هزینه های فزاینده حوادث و هزینه های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و آگاهی بیشتر جوامع از مسائل ایمنی و بهداشت، امتظاراتتوقعات مشتریان را بعنوان یک نیازمندی بر آن داشته تا در قراردادهای عمده از نظر استقرار سیستمهای خاص ایمنی و بهداشت در سازمان اطمینان حاصل نمایند.
سازمانهای دارای سیستمهای مدیریت کیفیت که برای حصول اطمینان از برقراری کیفیت محصولات خدمات خود و پیشگیری از ایجاد ضایعات طرح ریزی و اجرا شده اند مشابها برای رسیدن به درجه قابل قبولی از پیشرفت و بهبود جهت پیشگیری و کاهش حوادث باید دیدگاه های خود را ارتقا داده و بصورت نظام یافته وبهبودی تمام، آن را در کلیه جنبه های سازمان اعمال دارند.
این مشابهات بین سیستمهای مدیریت کیفیت و مدییت بهداشت حرفه ای و ایمنی صرفه نظر از نیازمندیها خاص، در سازمان بین المللی استاندارد نیز شناخته شده و مورد تایید است.