سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمیدانشگاه شیخ بهایی
آمنه گل گویی – کارشناس مدیریت

چکیده:

هدف مقاله بیان ارتباط مدیریت ریسک با مدیریت کیفیت است . در این راستا تلاش می ش ود که به سوالات اساسی همچون کیفیت چه مطالبی به مدیریت ریسک می آموزد؟ مدیریت ریسک چه مطالبی به کیفیت می آموزد؟ چگونه چارچوب مدیریت کیفیت می تواند با انواع ریسک مورد پشتیبانی قرار گیرد؟ چه راهکارهای مشترکی برای پیشرفت این دو زمینه وجود دارد؟ پاسخ داده شود . این موضوعی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است . روش مقاله بر مبنای بررسی مطالعات پیشین و نیز یافته های نوین در مورد مدیریت ریسک است