سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

معصومه صادقی پور شیجانی – کاشناس ارشد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان

چکیده:

نظم و قرار گرفتن اجزاء در کارآمدترین وضعیت در طول زندگی در طول زندگی پر تلاطم بشری سبب شده، انسان خلاق در آفرینش خود فرمول نظم را دخالت دهد و واژه استاندارد وارد زندگی روزمره او گردد. تلاش برای دستیابی به نظم بیشتردرجهت ارتقاء کیفیت زیست، از اهداف عمده بشر از بدو خلقت بر روی کره زمین بوده، انچه مسلم است یک جامعه پایدار ناچارخواهد بود حفاظت از منابع و استفادههرچه کاراتر از آن را مورد توجه قرا ردهد. در واقع محیط خودر ا مدیریت نماید.اما ر این مسیر یعنی مدیریت محیط زیست حود چه اندازه موفق بوده است؟ پاسخ به این سوال را باید جنگلهای ویران شده، بیابانهای بی آب و علف، فرزندان گرسنه زمین و آمار گونه های زیستی منقرض شده یا درحال انقراض بدهند.
در مجموعه حاضر با گذری کوتاه بر اهداف تدوین استانداردهای مدیریت محیط زیست در سطح جهانی، اهمیت مشارکت کشورمان، ایران در رعایت آن به همراه دیگر ساکنان دهکده کوچک جهانی، در کناررعایت مسترم کیفیت، بیان وظایف دولت و شهروندان (اعم از سرمایه گذار، نیروهای فنی، تجار و مصرف کنندگان)، به چالشهای بر سر راه در مسیر پیاده سازی ، استانداردهای مدیریت زیست محیطی پرداخته شده است. شاخصهای مطرح شده در این تحقیق بامطالعه موردی در واحدهای صنعتی چوب و کاغذ کاملاً تبیین گشته است. دراین رهگذر ضمن بیان جنبه های زیست محیطی واحدهای صنعتی چوب و کاغذ در محیط ، چالشهای بر سر راه برقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی در این گونه واحدها بررسی و تشریح شده است.