سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سینا خردیار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (استادیار)، دانشکده حسابداری و مدیریت، گیلان، ایران
آزیتا عسکری – باشگاه پژوهشگران چوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران

چکیده:
توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارآیی سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت می باشد واحد تجاری زمانی کارا در سرمایه گذاری تعریف می شود که همه پروژه هایی را که ارزش فعلی خالص مثبت داشته باشد، انتخاب کند. بنابراین در شرایطی که هیچ اصطکاکی مثل انتخاب ناسازگار یا هزینه های نمایندگی وجود ندارد، سرمایه گذاری غیرکارا، صرفنظر کردن از فرصت های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت می باشد (کم سرمایه – گذاری) بعلاوه سرمایه گذاری ناکارا شامل انتخاب پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز می شود (بیش سرمایه گذاری) در این پژوهش کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد هرچه گزارشگری مالی از کیفیت بالایی برخوردار باشد کارایی سرمایه گذاری قویتر است.