سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود روشن – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
فاطمه شجاعی – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

کیهانشناسی (R)fدر فرمالیزم پالاتینی را در دنیای ماده غالب با استفاده از رهیافت تقارن نودر بررسی میکنیم. بمنظور ساختن یک لاگرانژین شبه نقطه ای در فضا زمان فریدمان – رابرتسون – والکر از هم ارزی بیم مدل (R)fو نظریه نانسور اسکالری استفاده می کنیم. وجود تقارن نودر به ما کمک میکند تا بتوانیم فرمهای برای تابع (R)fو همچنین جوابهای دقیقی برای اسکالر مقیاس کیهانی بیابیم. نشان میدهیم که در فرمالیزم پالاتینی تقارن نودر برای توابعی به صورت ◦c R (R)fهمیشه وجود دارد و ثابت نودر تابعی از ثابت گرانشی نیوتن و چگالی ماده کنونی کیهان می باشد.