سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرتضایی – دکترای فیزیک، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
حمیدرضا مساح – دکترای مکانیک، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
احسان سلکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین

چکیده:

از آغاز دهة ۷۰ ، مسأله پایان پذیر بودن منابع نفتی – به عنوان مهم ترین و پرمصرف ترین سوخت به کار رفته در صنعت حمل و نقل – دغدغة اصلی سیاست های زیرساختی کشور های مختلف در این حوزه بوده است . مصرف بی رویه از یک سو و بروز عوامل دخیل در قیمت گزاری اقتصادی نفت، هم چون ظهور جنگ در نقاط مختلف دنیا و . . .، نگاه ها را به سمت ا ستفاده از سوخت های تجدیدپذیر معطوف نمود . از طرف دیگر موضوع حفظ محیط زیست در دنیا، بر لزوم استفاده از منابع جایگزین صحه گذارد . گاز طبیعی در میان انواع سوخت های جایگزین پرمصرف ترین است . هزینه های پایین تولید و استحصال و در نتیجه قیمت تمام شده ارزان تر، آلودگی های کمتر زیست محیطی و نیز توانایی تأمین از منابع تجدیدپذیر از جمله مهم ترین مزایای استفاده از گاز طبیعی است . کاربرد این نوع سوخت در وسا ئط نقلیه، مستلزم ب هره گیری از تجهیزات ویژه ای از جمله مخازن ذخیرة گاز است