مقاله گامي ديگر در آستان صحيفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در سفينه از صفحه ۹۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: گامي ديگر در آستان صحيفه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صحيفه سجاديه (كتاب)
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله اعتبار سندي
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله اجازات روايتي
مقاله تحقيق متون
مقاله شيوه موضوع محور
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله شعر فارسي
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله شعر عربي
مقاله شيخ علي صغير
مقاله طريق روايتي
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله نسخههاي كهن
مقاله محمد زيابادي
مقاله طريق روايتي
مقاله علامه مجلسي
مقاله طريق روايتي
مقاله سيد نعمت اله جزايري
مقاله تعليقات بر صحيفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم گندمي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين گفتار، ده نكته برگرفته از كتابهاي خطي يا كمياب در مورد صحيفه سجاديه ميخوانيم، كه جمعي از عالمان شيعي، از قرن يازدهم تا سيزدهم هجري قمري درباره صحيفه گفته اند. در اين نكات، درباره اعتبار و تواتر سندي صحيفه، طريق روايتي صحيفه، شناسايي برخي از نسخه هاي خطي صحيفه، ترجمه منظوم فارسي فهرست صحيفه، ابياتي عربي در وصف صحيفه ميخوانيم. مقدمه اي در مورد شيوه «موضوع محور» در تصحيح متون كهن، در ابتداي مقاله آمده است.