مقاله گامي سترگ در کافي پژوهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: گامي سترگ در کافي پژوهي
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي موحد سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد مهم ترين و معتبرترين و برترين کتاب روايي شيعه، کتاب گران سنگ کافي است. باور برخي بزگران به قطعي الصدور يا اطمينان بخش بودن صدور روايات کافي، جايگاه اين کتاب را نشان مي دهد. اين اثر گران سنگ، بن مايه بخش عمده اي از اعتقادات و فقه شيعه است. از اين رو در طول تاريخ، محور شکل گيري بخشي وسيع از آثار شيعه بوده و عالمان شيعه شرح ها، تعليقه ها و ترجمه هاي فراواني بر آن نگاشته اند. بنابراين، تحقيق و عرضه صحيح متن کافي و شروح آن، از اهميتي خاص برخوردار است. کاري که پيش از اين بر زمين مانده بود.