سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فخارزاده جهرمی – دانشگاه صنعتی شیراز
سید ابوالفضل قاسمیان کریک – دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالجبار بدیع الزمان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با نشان دادن اینکه اجتماع شمارش پذیری از موجک های اسپلاین مربعی در C ‘(R^2 چگال است. موجک های اسپلاین مربعی را به صورتی عملی در حل مسائل کنترل بهینه به روش نشاندن به کار می بریم. در این راستا روش حل وجود جواب و خصوصاً نحوه استفاده از آنها در بخش محاسباتی تشریح می گردد. در پایان با ارائه مثال و مقایسه داده های فعلی و پیشین به نتیجه گیری می پردازیم.