سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا منصورری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه تخصصی مدیریت شبکه مخابراتی
محمدرضا آیت الله زاده شیرازی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه تخصصی مدیریت شبکه مخابراتی
حسین پدرام – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه تخصصی مدیریت شبکه مخابراتی

چکیده:

سازمان نرم افزار یادگیر، سازمانی است که در حوزه ساختو نگهداری سیستمهای نرم افزاری قابلیت یادگیری دارد.این یادگیری بر پایه دانش و تجارب مرتبط با فرایندها، محصولات، ابزارها ، تکنیکها و روشهای متفاوت به کار گرفته در فرایند ساخت نرم افزار می باشد. استفاده از تجربیات و درسهای آموخته شده در تولید نرم افزار، به خصوص نرم افزارهای پیچیده ، نقشی کلیدی در افزایش موفقیت در تولید بهینه نرم افزارهای مشابه دارد. یکی از مشکلات بزرگ صنعت نرم افزار کشوراین است که سازمانهای فعال در صنعت نرم افزار کشور به ندرت قابلیت یادگیری دارند و دارای مکانیزمهای لازم برای بهره گیری سیستماتیک از تجارب حاصل در پروژه های نرم افزاری نمی باشند. ایده ای که دراین مقاله مطرح می شود بیان ضرورت و نیاز ایجاد سازمانهای نرم افزاری یادگیر در صنعت نرم افزار کشور می باشد. در این مقاله، فعالیت یک گروه تخصصی در ایجاد سیستم مدیریت تجارب گزارش می شود. بدین منظور یکی از پروژه های بزرگ و پیچیده این گروه که درزمینه ساخت نرم افزارهای مخابراتی فعالیت می کند، به نام پروژه مدیریت شبکه سوییچ ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. تمرکز اصلی این مقاله بر روی بازنمایی و ثبت تجربه است و به این منظور قالبی به نام طرح تجربه پیشنهاد و چند تجربه مرتبط با فرایند و ابزار توسط آن بازنمایی می گردد.