سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه مدیرامانی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کتابخانه مرکزی دانشگاه علو

چکیده:

سطح پایین مهارتهای اطلاع یابی در میان اعضای هیئت علمی، از جمله در دانشگاه های علوم پزشکی ، نیاز به انجام پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر در اموزش سوال اطلاعاتی را خاطر نشان می کند. پژوهش حاضر با هدف آگاهی از عناصر موثر در موفقیت در کارگاه های آموزشی کتابخانه ای دانشگا علوم پزشکی مشهددر جامعه ای متشکل از ۲۳۳ عضو هیئت علمی و۴۸۶ دستیابی تحصصی و فوق تخصصی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. یافته ها نشان داد که بیشتر اعضای جامعه پژوهش موفقیت کارگاه ها را در زمینه آموزش اینترنت، بانکهای اطلاعاتی، مهرتها کاوش، وب سایت و نیز رضایت از مدرسان را درحد عالی یا متوسط ارزیابی کردند.
افزایش مراجعهاعضای هیئت علمی و پزشکان برای شرکت در کارگاه ها ایجاد انگیزه در استفاده از خدمات اطلاع رسانی اینترنتی و تاثیر پذیری مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ازموفقیت کارگاه ها و توجه آنها به تامین نیازهای کتابخانه ها از دیگر پیامدهای کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی است. تقویت امکانات فناوری اطلاعاتی در دانشگاه ها علوم پزشکی و توسعه اموزشهای عملی و کارگاهی ا زجمله مواردی است که برای توسعه سواد اطلاعاتی ضروری است.