سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید کبروی – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

مدتها بود که در روال طبیعی تولید و انتقال و توزیع برق کشور تلفات انرژی بصورت یک مسئله عادی و غیر قابل درمان و یا بدلیل اقتصاد حاکم در گذشته قابل اغماض بحساب می آید بخصوص دهه ۱۳۵۰ که با صادرات بی محابای نفت بینش زیر بنائی اقتصادی تحت الشعاع درآمدهای مصرف آفرینی طلای سیاه قرار گرفت . با سقوط حاکمیت مصرف آنچنانی ، فرصتی برای خود نگری در تمام حرکتهای ملی بوجود آمد که صنعت برق خود نیز از این نعمت استثناء نبود . صاحب گام اول در بررسی صنعت عظیم برق و احیاء گر پویشها و محرک پتانسیل های داخل و جاذب اندیشه های خرج از کشور به یقین کنفرانس بین المللی برق بوده است، آنچه در این مقاله میگذرد نشات گرفته از افکار ایجاد شده توسط کنفرانس است که ناشی از دقت نظر در محاسبه علمی تلفات و تطبیق آن با واقعیت در شبکه جنوب خراسان بوده است . شروع کار شاید بدین دلیل باشد که در این مناطق، باران از نعمات بسیار مورد توجه و تقریباً نادر طبیعت کویری است و بررسی تلفات در خطوط نشان میداد زمانی قبل از نزول باران تلفات زیاد می شود . در ساعت اولیه باران میزان تلفات نزول پیدا می کند و در صورت ادامه باران تلفات مجدداً سیر صعودی طی می نماید، معیاراولیه محاسبات تلفات ژولی در درجه حرارتهای محیط قرار گرفت و بر آن مبنا تغییرات تلفات بررسی شده است، این حرکت به این مقاله ختم نشده و برای ادامه کار دست استمداد بطرف جامعه محترم برگذار کنندة کنفرانس بین المللی برق ایران دراز شده است که یاری آن برادران بسیار مشکور و در بخش تقدیرات مقاله مذکور است . دلیل انتخاب شبکه جنوب خراسان بعد از انگیزة طبیعی یاد شده ساده بودن شبکه و قابلیت اندازه گیری دقیق تلفات است که شاخه های شبکه در یک نقطه تغذیه شده یعنی ) ) Singly Jammed بوده و نیز در یک انتها تخلیه انرژی می شوند یا ) ) Singly Terminated هستند .