مقاله گاهي به سبک اشعار نيمايي مهدي اخوان ثالث و تحولات عروضي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: گاهي به سبک اشعار نيمايي مهدي اخوان ثالث و تحولات عروضي آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك
مقاله عروض
مقاله تحول
مقاله شعر نو
مقاله نوجويي
مقاله پسرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهيار عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مراديان كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهدي اخوان ثالث، يکي از نوپردازان معاصر ايرانست که درشکل گيري سبك شعر نو تاثير داشته است. در اين پژوهش، به بررسي جلوه هايي از موسيقي و هارموني وزني اشعار نيمايي اين شاعر پرداخته شده است.
در اين مقاله پس از مقدمه چيني مختصري درباره شعر نو و موسيقي آن مطالبي درباره نوجويي نوشته شده، سپس تمام بحرهايي که اخوان اشعار نيمايي خود را در آنها سروده با ذکر نمونه معرفي شده است و در نهايت نتايج و تحليلهاي حاصل از اين تحقيق بصورت مفصل بيان شده است.
هدف از انجام اين پژوهش، مشخص نمودن جايگاه سبك و اوزان عروضي اشعار نيمايي اخوان ثالث است که البته ذکر نمودار مثالها و بحوري که اين شاعر از آنها استفاده کرده است، ضرورت دارد.