مقاله گاه نگاري جوان ترين جنبش لرزه اي گسل فيروزکوه با استفاده از روش کربن ۱۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۹۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: گاه نگاري جوان ترين جنبش لرزه اي گسل فيروزکوه با استفاده از روش کربن ۱۴
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيروزکوه
مقاله پارينه لرزه شناسي
مقاله کربن ۱۴
مقاله ترانشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ريتز ژان فرانسوا
جناب آقای / سرکار خانم: واكر ريچارد
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شافعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل فيروزکوه در بيشتر بخش خود در لبه جنوبي دره فيروزکوه در باختر البرز مرکزي قرار دارد. گسل فيروزکوه با درازاي ۷۰ کيلومتر و راستاي جنوب باختري- شمال خاوري و سازوکار کار چپ گرد- کششي از جمله ساختارهاي گسله و مهم در ناحيه البرز مرکزي است. از اين گسل در گذشته به عنوان گسل فشاري با شيب به سوي جنوب ياد شده است. پژوهش هاي پارينه لرزه شناسي و سن سنجي راديوکربن در راستاي گسل راستالغز – چپ گرد فيروزکوه نشانگر رخداد زمين لرزه هاي بزرگ در البرز مرکزي در طي هولوسن است. در اين نوشتار داده هاي به دست آمده از يکي از دو ترانشه حفر شده با درازاي ۴۰ متر، پهناي ۲ متر و ژرفاي ۴ متر واقع در خاور فيروزکوه ارایه مي شود. در محلي که اثرات به جاي مانده از آخرين زمين لرزه رخداده بر اثر جنبش گسل فيروزکوه در دومين ترانشه (F2) يافت شده است. رخداد آخرين زمين لرزه با اثرات به جاي مانده از گسل خوردگي جوان بر روي نهشته هاي سطحي که خود به طور چينه اي پوشاننده آبرفت هاي داراي قطعاتي از استخوان هاي انساني است، قابل رهگيري است. سن به دست آمده براي اين قطعات استخواني که در ژرفاي ۷۰-۶۰ سانتي متري ترانشه يافت شده است بر اساس روش کربن ۱۴ برابر ۲۸±۱۱۵۹ سال (پيش از ۱۹۵۰ ميلادي،BP ) برآورد مي شود. با توجه به نرخ لغزش برآورد شده در هر رخداد لرزه اي که از بررسي نگاشت (لوگ) پارينه لرزه شناسي ديواره خاوري ترانشه (F1) به دست آمده است، بزرگاي برآورد شده براي هر لرزه کهن نزديک به ۷ است.