مقاله گاو، مسخ مقايسه شيوه پردازش شخصيت در گاو ساعدي و مسخ کافکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: گاو، مسخ مقايسه شيوه پردازش شخصيت در گاو ساعدي و مسخ کافکا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسخ
مقاله گاو
مقاله شخصيت پردازي
مقاله گفتگو
مقاله توصيف
مقاله کنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«گاو»، اثر غلامحسين ساعدي و «مسخ»، نوشته فرانتس کافکا از جمله آثار داستاني کوتاه معاصر به شمار مي روند که داراي ژرف ساختي کاملا شبيه به يکديگرند. اين دو اثر در واقع بياني اکسپرسيونيستي از جامعه عصر ساعدي و کافکاست که مي کوشد با رويکردي جادويي، رئاليسم ترس و خفقان و استبداد حاکم بر ايران بعد از کودتاي ۲۸ مرداد و پراگ ۱۹۰۰ را به تصوير کشد. اين دو اثر، با وجود داشتن ژرف ساخت يکسان، در حوزه شيوه شخصيت پردازي، کاملا با يکديگر متفاوت اند، کاربرد گفتگو در مقايسه با ساير شگردهاي پردازش شخصيت، بسامدي بسيار اندک در اين مسخ دارد و در مقابل، توصيف با دامنه کاربرد وسيع، منطق حاکم بر شيوه شخصيت پردازي آن به شمار مي رود.
«مسخ» به عنوان يکي از آثار برجسته ادبيات جهان، مورد توجه بسياري از ناقدان و نويسندگان از جمله ولاديمير ناباکوف قرار گرفته است. درباره «گاو» اثر ساعدي نيز بسياري سخن گفته اند اما در هيچ يک از آثار مذکور، به طور مبسوط به بررسي شگردهاي شخصيت پردازي در داستان کوتاه «گاو» و مقايسه آن با «مسخ» کافکا پرداخته نشده است؛ از اين روي، در پژوهش حاضر عوامل موثر در پردازش شخصيت در دو اثر داستاني «گاو» و «مسخ» مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.