سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا اردکانیان – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیأت مدیره انجمن بی
رضا روزبهانی – فوقلیسانس عمران، شرکت مهندسین مشاور مهابقدس

چکیده:

امروزه برقآبی به عنوان یک منبع انرژی پاک و ارزان که امکان مدیریت مناسب بر منابع آب را نیز فراهم میآورد، مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. این توجه جهانی باعث شده تا به همت انجمن بین ا لمللینیروگاه های آبی IHA) زمینه برگزاری اولین نشست بین المللی استفاده پایدار از آب برای انرژی در حاشیه سومین اجلاس جهانی آب(کیوتو- ۲۰۰۳ ) فراهم گردد. در این نشست گزارش مّلی ۱۶ کشور جهان، از جمله ایران، مشتمل بر گذشته،حال و آینده صنعت برقآبی در آنها، منتشر شد. در این مقاله تلاش شده است تا برگرفته از گزارشات مزبور، سیاست های توسعه برقآبی این ۱۶ کشور مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند