سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
حسین محمدخانی – گروه چینه شناسی سازمان زمین شناسی کشور
عطا عبدالهی – گروه جغرافیای فیزیکی دانشکده ججغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

بررسیو مقایسه زمین شناسی کپه داغ باختری، حوضه کاسپین جنوبی و مرز این دو در دشت گرگان آشکار می سازد این دو پهنه زمین شناختی مهم شمالی ایران با یک پهنه که در آن به تدریج برپایی به فرونشینی شدید تبدیل می گردد، از هم جدا می شوند. به نظر می رسد تبدیل مزبور با خمیدگی سنگ کرده در اینمرز و گسلش عادی در پوسته همراه باشد. گسله گنبدکاووس به عنوان یک گسله عادی از این دست برای اولین بار در این پژوهش معرفی می گردد. این گسله لس های پلیستوسن پسین را بریده است و احتمال می رود دست کم سبب رویداد یک زمین لرزه بزرگ شده باشد. مرز جنوبی پهنه تبدیلی مزبور با پهنه البرز با گسلش راندگی دئر راستای گسله کاسپین همراه است. گسله یساقی، که آن هم در این پژوهش برای اولین بار معرفی شده است، به عنوان یک گسله جوان در فرودیواره گسله کاسپین شکل گرفته است. هر دو گسله نوشناخته مزبور قابلیت فعالیت لرزه ای دارند.