سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری – دانشیار مهندسی صنایع
محمد یاوری – کارشناس ارشد صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در قرن بیستم و یکم تغییر به عنوان مشخصه اصلی کسب و کارهای تجاری مطرح شده است. شرکت ها برای ماندن در کورس رقابت نیازمند تطابق با تغییرات شرایط بازار و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان می باشند. یک پارادایم جدید به نام تولید چابک ظهور کرده است که استراتژی توسعه یافته ای از روش های تولید ناب بوده و هدف آن توانا ساختن شرکت ها برای موفقیت در قرن بیست ویکم با مشتریانی با نیازهای پیچیده می باشد. در این مقاله مفاهیم ناب و چابک مورد بررسی قرار می گیرد. و برای تولید چابک یک مدل مفهومی ارائه می شود. در انتها نیز برمبنای این مدل مفهومی چهارچوبی برای گذار از تولید ناب و رسیدن به تولید چابک ارائه خواهد شد.