سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایوب اسماعیل پور – دانشکده فیزیک – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران، گروه فیزیک – دانشگاه شه
مهدی اسماعیل زاده – دانشکده فیزیک – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
محمدرضا رحیمی تبار – دانشکده فیزیک – دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف – تهران

چکیده:

در این مقاله گذار فاز فلز – عایق برای زنجیر یک بعدی در مدل سه تایی اندرسون با بی نظمی همبسته بلند برد را مطالعه کرده و نشان می دهیمکه آلیاژ سه تایی در صورت وجود همبستگی بلند برد میان انرژی های جایگاهی آن، گذار فاز فلز – عایق می دهد . سپس یک پارامتر نظم تعریف کرده و مقدار بحرانی آن را برای گذار فاز سیستم به ازای هر نمای همبستگی بدست می آوریم . به این روش نشان می دهیم که مدل سه تایی آلیاژی در مقایسه با مدل دوتایی آلیاژی برای گذار فاز به همبستگی ضعیف تری نیاز دارد . درآخر نمودار فضای فازی را رسم می کنیم که حالت های گسترده را از حالت های جایگزیده جدا می کند .