سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا افضلی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

تونل زنی کوانتومی یک نانو دانه ی ابررسانای جفت شده به یک فلز عادی را در یک میدان مغناطیسی ضعیف در نظر می گیریم . با در نظر گرفتن اینکه انحراف پارامتر نظم از تابع گاف BCS کوچک باشد، معادلات حاکم بر توابع گرین مختل شده را به دست می آوریم . پس از آن تابع گرین ماتریسی را در فضای فرکانس به دست می آوریم و از روی آن می توان معادله خود – سازگار پارامتر نظم را حل کرد . نهایتأ با استفاده از پارامتر نظم، رخداد گذار فاز کوانتومی این نانو دانه ی ابررسانا را در فضای فرکانس به صورت تحلیلی نتیجه می گیریم