مقاله گذار پس انداز و نقش تعيين کننده هاي آن در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: گذار پس انداز و نقش تعيين کننده هاي آن در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گذار پس انداز
مقاله گذار رشد
مقاله بي ثباتي اقتصاد کلان
مقاله توسعه بازارهاي مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار متفاوت پس انداز درنقاط مختلف دنيا، در دهه هاي گذشته و به ويژه کاهش آن در سال هاي اخير نظر بسياري از اقتصاددانان و سياست گذاران را به خود جلب کرده است.در همين زمينه اين مقاله، با به کارگيري ملاک هاي مشخص براي گذار پس انداز و رشد، به عنوان مهم ترين نتيجه خود نشان مي دهدکه در اقتصاد ايران، رشد اقتصادي درمعرض گذار واقع نشده و پس انداز بخش خصوصي نيز نتوانسته به مرحله گذار وارد شود. با اين حال، پس انداز خالص ملي در سال ۱۳۶۹ به مرحله گذار وارد شده، اما بعد از آن دوره، تغيير قابل توجهي در آن مشاهده نشده و حتي به مقادير قبل از گذار هم رسيده است. اين عدم مشابهت در رفتار اين دو نرخ باعث شده است که در اين مقاله اثر متغيرهايي نظير بي ثباتي اقتصاد کلان و توسعه بازارهاي مالي در کنار ساير متغيرها بر پس انداز مورد بررسي قرار گيرد مهم ترين يافته هاي اين قسمت از مقاله نيز عبارت از آن است که اولا، تاثير رشد اقتصادي بر متغير پس انداز هرچند مثبت ولي بسيار اندک است، به گونه اي که اين اثر نمي تواند باعث گذار در پس انداز شود. ثانيا ، پس انداز بخش دولتي، به عنوان يک متغير کليدي، باعث کاهش معني دار پس انداز بخش خصوصي و افزايش پس انداز ملي شده است. ثالثا، بي ثباتي اقتصاد کلان به عنوان يکي از موانع جدي گذار پس انداز در اقتصاد ايران مي باشد.