مقاله گذري بر آرا ناصر خسرو در باب زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: گذري بر آرا ناصر خسرو در باب زبان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناصر خسرو
مقاله زبان شناسي
مقاله چامسكي
مقاله سوسور
مقاله جامع الحكمتين
مقاله زبان شناسي ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي نژاد بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر تلاشي است، در پي گيري برخي از مفاهيم بديع دانش زبان شناسي نوين در آرا حکيم ناصر خسرو قبادياني بلخي که از رهگذر بازخواني يکي از آثار منثور وي با عنوان جامع الحکمتين حاصل آمده است. ابتدا ضمن واكاوي فصل «اندر نطق و كلام و قول» و برخي فصلهاي ديگر كتاب، ديدگاههاي ناصر خسرو را در باب زبان يك به يك معرفي كرده ايم و آنگاه با مقايسه تطبيقي آرا ياد شده با نظريه هاي نوين زبان شناسي و بحث درباره پيامدهاي نظري و روش شناختي مفاهيم مورد نظر، به طور غيرمستقيم بر اهميت و عمق انديشه هاي زباني حكيم بلخ تاكيد نموده ايم.