مقاله گذري بر ديوان قانون اساسي بلژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: گذري بر ديوان قانون اساسي بلژيک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظارت بر مبناي شکايت مستقيم (درخواست ابطال)
مقاله نظارت بر مبناي شکايت غير مستقيم (پرسش اساسي بودن)
مقاله ترافعات حق هاي بنيادين
مقاله ترافعات توزيع صلاحيت
مقاله سامانه تصفيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي ازندرياني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دادرسي اساسي انديشه اي است که در سوداي صيانت از برتري قانون اساسي است. برتر نشاندن قانون اساسي، اما، غايت مشترکي است که جلوه هاي گونه گون يافته و سازوکارهاي دستيابي به آن نيز در کشورهاي مختلف متنوع است.
امروزه، کمتر کشوري را مي توان يافت که داراي قانون اساسي نباشد، اما تجهيز نظام سياسي-حقوقي به قانون اساسي هميشه با تضمين واقعي آن (۱) همراه نيست. بنابراين، سامانه اي را مي توان از لحاظ حقوقي توسعه يافته قلمداد کرد که تجهيز نظري نظام سياسي به قانون اساسي با تضمين عملي آن همراه گردد.
در نظام پادشاهي بلژيک نيز نهاد خاصي با عنوان ديوان قانون اساسي براي تضمين برتري قانون اساسي پيش بيني شده است. تامل پيرامون اين نهاد و احيانا هم سنجي آن با نهاد ناظر در ايران به عنوان يک کشور شرقي – اسلامي و داراي جغرافياي حقوقي و سياسي منحصر به فرد با بلژيک به عنوان يک کشور پيشرفته غربي و داراي نظام پادشاهي مشروطه مي تواند نکته هاي تامل پذيري را در ادبيات حقوق عمومي ايران مطرح نمايد.
در اين راستا، نگارنده کوشيده است تا در گفتارهاي ششگانه اي به طور مختصر مباحثي مانند تاريخ پيدايش و تحول، ساختار نهادي، بافتار عضوي، چگونگي کارکرد، ايين دادرسي و رويه هاي ديوان قانون اساسي بلژيک را مورد تحليل تطبيقي قرار دهد.