سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیژه کاسب – آرشیتکت ، محقق مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی – ایران

چکیده:

مختصری که در ذیل در زمینه تجارب بازسازی زلزله گلباف و بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت طرح بازسازی آن مطرح می شود، نه نادیده انگاشتن تلاش دست اندرکاران ارائه و اجرای طرح است، که گامی است در جهت شناخت چندی و چونیهای مقوله ای که در ایران نه بندرت، بلکه به کرات اتفاق افتاده و مسلما شناخت کاستی های موارد موجود هشداری است برای جلوگیری از تکرار خطای مشابه درموارد احتمالی آتی. بنابراین ضمن شناختاجمالی شهر گلباف پیش از زلزلهو طرح مسائل زیر بنایی از حیث اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر به زلزله و روند تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با آن ، درست در مقطع وقوع سانحه و پس از آن پرداخته و در نهایت خلاصه و چکیده بحث به صورت یک سلسله بایدها و نبایدها ارائه می شود.
شهر گلباف واقع در استان کرمان تا سال ۶۰۰- روستا – شهر یا باغ شهر کوچکی بوده که با وجود پیشینه تاریخی، رشدی بسیار کند و محدود داشت. نحوه معیشت در گلباف از یک سو و سمائل و محدودیت های جغرافیایی – اقلیمی از سوی دیگر در سازمان فضایی و سیمای شهر نقش تعیین کننده ای را ایفا می کردند. تعدد محلات در گلباف، از قدیم نشانگر اهمیت اقوام و عشیره ها در نظام اجتماعی شهر و وجوه تمایزی که مبتنی بر تفاوت های قومی و صنفی در شهر بوده است می باشد.
مناسبات زندگی در گلباف، از قدیم از سویی به واسطه نحوه معیشت و از سوی دیگر به واسطه محدود بودن حدود و ثغور شهر از نوع روابط روستایی بوده و معیشت مردم، سالیان متمادی بر پایه باغداری و قالیبافی تداوم یافته بود که این نیز خود از عوامل بسیار موثر در چگونگی سازمان فضایی و سیمای شهر بوده است.