سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
فرحناز یاسمی – کارشناس ادبیات، دانشگاه آزاد واحد ایلام، دبیر آموزش و پرورش استان ایلام

چکیده:
امروزه حجاب در کاربرد عام به پوشش ضروری زنان اطلاق می شود و یکی از نمادین های بسیاری از جوامع اسلامی تبدیل شده و در برخی کشورها از جمله ایران رعایت آن در مکان های عمومی برای همه زنان (با هر اعتقاد دینی) واجب است. یکی از دغدغه های جوامع دینی بخصوص جامعه اسلامی ایران داشتن پوشش مناسب است. هدف از این مطالعه شناخت مفهوم حجاب و پوشش است که در این مقاله سعی بر آن است با بررسی رعایت حجاب که رشد و تقویت آن یکی از روش های مناسب برای پیشگیری و کاهش آسیب پذیری خواهد بود. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و رویکرد توصیفی دارد و نتایج آن برای شناخت بیشتر مفهوم حجاب است.