سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود صامتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

امروزه کمتر مدیری است که از تاثیر خطرات و به طبع آن حوادث بر سازمان خودش چه به لحاظ زیانهای انسانی و چه به لحاظ زیانهای مالی آگاه نباشد و همیشه به دنبال برنامه هایی جهت کاهش میزان ضرر و زیان ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی هستند ولی آنچه در پرده ابهام است راههای پیشگیری از ضرر و زیان است. چشم پوشی و عدم توجه به مقوله ایمنی و بهداشت حرفه ای امری غیر قابل انکار است بنا بر این در هر شرایط رویکرد استفاده از آن تغییر کرده است. در سیستم کنترل خطر توجه به عناصری همچون تجهیزات، محیط، مواد و انسان بوده است ولی در سیستم مدیریت خطر با رویکرد سازمانی بسیتر لازم برای تزریق ایمنی و بهداشت حرفه ای در تمام عناصر سازمان فراهم می شود. رویکرد نوین ادغام مدیریت کیفیت و بهداشت حرفه ای در تمام عناصر سازمان فراهم می شود. رویکرد نوین ادغام مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای اثر بخشی در رویکردهای سازمانی است.