سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدتقی عدالتی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی
محمدمهدی مطیعی – مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، پردیس دانشگاه فرد
مهرداد دهرآزما – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی

چکیده:

گذر سیاره زهره از برابر خورشید پدیده بسیار نادری است که کمتر کسی در طول عمر خود می تواند یک جفت آن را بیشتر از یک بار رصدکند . آخرین گذر زهره در سال ۱۸۸۲ م . اتفاق افتاد . گذر بعدی در سال ۲۰۰۴ م . یعنی ۱۲۲ سال بعد از آخرین گذر ۱۸۸۲) م .) اتفاق افتاد . این پدیده که حدود ۶ ساعت به طول انجامید فرصتی بسیار مناسب بود تا با رصد و محاسبات مربوط به آن یکی از بنیادی ترین فواصل مورد استفاده در علم نجوم یعنی فاصله متوسط زمین تا خورشید، مجددا اندازه گیری شود و میزان خطای اندازه گیریها نیز تعیین گردد . علاوه بر آن اندازه گیری شعاع مدار سیاره زهره، اندازه گیری شعاع کره زمین، اندازه گیری شعاع زاویه ای خورشید و تعیین مختصات دقیق جغرافیایی محل از دیگر مواردی بودند که با استفاده از رصد، ثبت و اندازه گیریهای مرتبط با گذر زهره به آنها پرداخته شد .