مقاله گذشته نقلي در لهجه ها و گويش هاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۶۶ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: گذشته نقلي در لهجه ها و گويش هاي ايراني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره وجود شناسه سوم شخص مفرد در ستاك گذشته افعال ايراني و استفاده از صفت مفعولي به جاي ستاك گذشته در بعضي از لهجه ها و گويش هاي ايراني، نگارنده دو مقاله با عنوان هاي «شناسه سوم شخص مفرد در مصادر فارسي» و «تحليل فعل ايراني با ديدي نو» به رشته تحرير درآورده است كه اولي در مجله فرهنگ (ويژه زبان شناسي)، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (۱۳۷۵)، چاپ شده و دومي در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد (۱۳۷۶) منتشر شده است.
در مقاله اول به اين نتيجه رسيده ام كه چون گونه اي از شناسه سوم شخص مفرد در ستاك گذشته افعال ايراني وجود دارد شناسه سوم شخص مفرد در زمان گذشته ساده كليه افعال ايراني صفر (Ø) است، مانند raft-Ø («رفت» در فارسي معيار) و در مقاله دوم اين نتيجه برايم حاصل شد كه آن دسته از گويش هاي ايراني كه سوم شخص مفرد زمان گذشته ساده را با شناسه صفر به كار نمي برند، در حقيقت، به جاي ستاك گذشته از صفت مفعولي استفاده مي كنند، مانند buxurd-e («خورد» در گيلكي رشت).