سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر نوروززاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان،
داوود پورآقاکوچک – بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده:

گرافولوژی علم تشخیص خصوصیات فردی بر اساس دست نوشته است. در این مقاله برای تسریع عملیات پردازش تصویر دست نوشته فارسی، از کامپیوتر کمک گرفته شده تا با استخراج ویژگیهای مهم از روی دستنوشته به روحیات فرد پیبرد. برای این کار، ویژگیهایی مانند درشتی متن، فشردگی متن و دو معیار فاصله کلمات بدست می آیند. سپس زاویه کجی متن بدست می آید و پس از رفع کجی متن، نقاط اصلی مربوط به حاشیه های راست، چپ، بالا و نیز شکل حاشیه ها بدست می آیند و در انتها لرزش خط بدست می آید. ویژگیهای استخراج شده به چهار گروه تقسیم شده و برای تشخیص خصوصیات فرد، به سه سیستم فازی و یک سیستم غیرفازی ارسال میشوند.