سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین معینی وزیری – دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد محجل – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در مجموعه متابازیتی و متاپلیتی شمال خوی توده های بزرگ و کوچک و گاهی سیل مانند گرانیتویید دیده می شود که ترکیب مدال آنها از گرانیت تا گرانیت قلیایی تغییر می کند. مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که این گرانیتوییدها متعلق به مناطق برخورد بوده که در یک زون برشی راستبر، به شدت تحت تٱثیر دگرگونی دینامیک قرار گرفته و انواع فابریک های دگرشکلی در آنها به وجود آمده است. با توجه به اینکه گرانیت میلیونیت های مذکور متا بازیت ها، متاسدیمنت ها و اولترا مافیک های کرتاسه بالایی را قطع کرده اند و قطعات آنها در کنگلومرای قاعده ای سازند قم دیده می شود، بنابراین به سنوزوییک تعلق دارند تا به پرکامبرین.